• به وبسایت رسمی مجموعه گردشگری پل معلق تمام شیشه ای هیرلند خوش آمدید
پل معلق شیشه ای هیر

درصد پیشرفت پروژه ها

پل معلق شیشه ای قوسی شکل 100%
ادونچر پارک 100%
زیپ لاین 100%
بک جامپ 100%
رستوران 5%
آمفی تئاتر 5%
دوچرخه هوایی 10%