• به وبسایت رسمی مجموعه گردشگری پل معلق تمام شیشه ای هیرلند خوش آمدید

در هیرلند چه چیزهایی خواهید دید؟

بک جامپ

پرش از ارتفاع روی یک تشک بادی بزرگ

ادونچر پارک (پارک هیجانی)

بزرگترین ادونچر پارک کشور با 3 طبقه و 48 بازی مهیج و مختلف

شهربازی کودکان

با کلی سرگرمی با کودکان شما مثل صخره نوری ، زیپ لاین ، بک جامپ ، یوروبانجی ، ترامپولین و…

درصد پیشرفت پروژه ها

پل معلق شیشه ای قوسی شکل 100%
ادونچر پارک 100%
زیپ لاین 99%
بک جامپ 95%
رستوران 5%
آمفی تئاتر 5%